Национален парк "ПИРИН"
юбилеен брой
година 2002             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
История
   Флора
   Фауна
    Гори
    Туризъм
Общини
  Клуб "Планинарка"
  Богати ресурси
Есета
  Пирин
  Пирин разказва
  Естествен дом до защитена територия
  Пирин в моето сърце

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 
Kлуб "Планинарка"

      'Хубаво си, отечество, мое! Не ще се никога нагледам на божествената хубост на твоята природа! Само ти, отечество, само твоята божествена природа вечно съхранявате за мен очарованието си.." колко пъти и ние като дядо Вазов сме възкликвали пред величавата красота на природата, на любимата ни планина Пирин! Жените туристки от клуб "Планинарка" отдавна обикалят родните планини. Клубът е основан преди 18 години и. подкрепян от УС на туристическо дружество "Пирин" - гр. Разлог, развива многостранна планинарска и обществена дейност. В основата и лежи огромното социално значение на планинарството - черпене на здраве, зареждане с енергия, боля и вдъхновение. Хубаво е да повървиш по преките пътеки към някоя хижа, да си поотдъхнеш в уютните кътчета с масички и пейки, направени от дървета, да се подкрепиш с топло питие от термоса и да продължиш освежена изкачването. Разбира се, най-чести са походите ни из Пирин - този бисер сред българските планини, даващ ни щедро своето излъчване. Паметен ще остане за нас един поход от х. "Яворов" до Кончето, покрай Суходолското езеро. Преди да стигнем езерото, много пъти се обръщахме да се любуваме на редките по своята хубост "Стъпала" Изведнъж оттам се дочута изстрели. По скалите притича една коза, след нея друга, цяло стадо полетя нагоре. Скоковете им бяха леки, грациозни, сякаш танцьорки изпълняваха най-изящния си танц. Загледахме се озадачени. Но в следния миг, ужасени. осъзнахме, че козите са подгонени от куршумите на бракониери и започнахме да викаме. Викахме силно и дълго, докато виковете ни не подплашиха злосторниците и не престанаха гърмежите. козите успяха да се скрият зад върховете и да избегнат злата си участ.

Ирина Климова   
 
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
      www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft