Национален парк "ПИРИН"
юбилеен брой
година 2002             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
История
   Флора
   Фауна
    Гори
    Туризъм
Общини
   Скални феномени
  Клуб "Планинарка"
  Богати ресурси
Есета
  Пирин
  Пирин разказва
  Естествен дом до защитена територия
  Пирин в моето сърце

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 
Скални феномени

     Община Струмяни е разположена на площ от 362 кв.м и има 7340 жители. През територията на общината минават важни пътни артерии от национално значение Общинският център се разделя от главен път Е 79 и жп линията София - Атина Западните части на НП "Пирин" с площ от 184,4 ха, попадат в границите на община Струмяни и заемат източната й част. Забележителните форми на релефа в НП "Пирин", попадащи на територията на община Струмяни са множество причудливи скални феномени: Кутлева скала, Щавенска скала, Кумицата, скалният ансамбъл в местността Зандана и др" формиращи цял комплекс. Характерна особеност е и наличието на 18 пещери в района на с. Илинденци. Високопланинските езера и пасища създават неповторим пейзаж,
     Маркиран туристически маршрут би допринесъл за развитие на туризма в района около парка, създаване на нови източници на доход за хората.
Община Струмяни е домакин на международен скулптурен симпозиум, провеждащ се в полите на Пирин в с Илинденци. За пръв път симпозиумът се проведе през 1998 г. и вече се оформя прекрасна мраморна скулптурна композиция на открития хълм югоизточно от селото - функционална и красива, като заобикалящата я природа от неповторими скали и хълмове. Симпозиумът има потенциал да насърчи развитието на художествените занаяти и туризма в общината.
На територията на общината се намира най-голямото предприятие на Балканите за обработка на мрамор, добиван от Пирин планина.

Иван Чиликов кмет на община Струмяни     
 
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
      www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft