Национален парк "ПИРИН"
юбилеен брой
година 2002             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
История
   Флора
   Фауна
    Гори
    Туризъм
Общини
  Клуб "Планинарка"
  Богати ресурси
Есета
  Пирин
  Пирин разказва
  Естествен дом до защитена територия
  Пирин в моето сърце


     

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 
Естествен дом до защитена територия
   Пирин планина - била е, е и ще бъде. планина в която много хора намират спокойствие и се зареждат с енергия за трудовите си делници. всички се наслаждават на красивата планина. И може би омаяни от чудните гледки, много от посетителите забравят за нещо. което не са забравяли нашите предци. А това нещо е да пазим природните хубости, да вземаме от майката природа благата, крито тя ражда без да нарушаваме нейната хармония. в резултат на забравата, да пазим, се е появила необходимостта от създаването на защитени територии. Човечеството стигна до там, че да пази средата която го заобикаля и в която живее със закони и принудителни наказателни мерки. Това, че ние хората се оказваме лоши стопани на нашия общ дом -Земята се доказва на територията на НП "Пирин" простиращ се на 40 332,4 ха.Вече 40 години служителите от парковата охрана се стараят да опазят природните му богатства. Само тяхното старание обаче не стига. Нужно е всеки посетител да се пробуди от забравата и безгрижието за състоянието на планината и да помогне на парковите пазители.
     В какво ще се изрази тази помощ? Достатъчно е да не забравяме остатъците си там, където сме спрели да се подкрепим и отдъхнем. Това пробуждане е необходимо, защото днешното състояние на планината буди тревога. В красивите и гъсти храсти се крият битови отпадъци. които са много трудно разложими. В процепите на величествените скални масиви се заформят мини-сметища, незабележими на пръв поглед, но те са там и заемат естествените скривалища на истинските стопани - дивите кози и другите животни обитаващи хилядолетната планина
     Полагайки малко усилие, да не оставя след себе си отпадъци всеки турист ще допринесе за опазването на естествената природа и в частност на НП "Пирин". Така срещите на гостите на планината с парковите охранители ще бъдат среши с приятели и съмишленици. В противен случай тези среши ще са едва ли не между врагове Защото които замърсява околната среда трябва да носи и финансова отговорност Нека не се стига до такъв момент. Природата изнемогва, парковите служители също. Държавата е в тежко положение, а защитените територии, които са абсолютна държавна собственост се ползват от всички. Затова нека всички ние, без значение дали живеем в планината или около нея, дали сме българи или чужденци, да не забравяме, че да има живот е нужен кислород и чиста бода, а те са дар от природата
    
Б. Симов     
Магистър ЕООС  
 
 
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
      www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft