брой 1
година 2003
Новини
  Какво направихме заедно?
  Фотоконкурс
  План за управление
Природа
  Клекът
  Балканска дива коза
Представяме ви
  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "
Партньори
   Скулптурина открито
  Децата на град Разлог
  Дневен дом "Здравец"
  Партньори от днес за утре
Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра.

      

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО   


Среща с долината на река Демяница


   Когато бяхме малки мечтаехме да се издигнем 8 облаците и те да ни отнесат далече, за да видим чудна земя. И ето, тази наша мечта се сбъдна. Пухкави облаци ни качиха на сбоите крила и ние полетяхме за да ни покажат невероятната красота на р. Демяница. Тогава за пръв път видяхме страхотиите и красотите на планината. дълбоки долове, пълни с лед и снежна вода, стъклено зелени ледници, страшни морени и над всичко това високо и кръгло небето. Още при изкачването бяхме заслепени от тъй познатите от долу стръмни планинска стени. почувствахме страх и ликуване, когато чудовищното пространство ни взе в обятията си, а нашият град лежеше долу, изгубен като една светла точка.Върховете, които от града изглеждаха близко един до друг, тук се простираха разделени с часове.Стояхме умълчани пред бистрата струя на р. Демяница, разнищила се като нишките на една голяма мрежа, хвърлени от върховете на Пирина и обхванала цялата долина. А водата -бистра, студена, прозрачна, като че ли безплътна-бълникаше по белите камъни и трепереше като жива по цялата си извика.Тогава за първи път осъзнахме, че това е само един желан миг, един малък поглед към света и че там някъде далече може да има не по-малко вълшебна красота.

СИП" ЕКОЛОГИЯ"
8 клас СОУ "Неофит Рилски", гр. Банско

Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра...

 

     
          
2700 Банско, ул. България ; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft

Национален парк "ПИРИН"