брой 1
година 2003
Новини
  Какво направихме заедно?
  Фотоконкурс
  План за управление
Природа
  Клекът
  Балканска дива коза
Представяме ви
  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "
Партньори
   Скулптури на открито
  Децата на град Разлог
  Дневен дом "Здравец"
  Партньори от днес за утре
Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра.

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ   

Скулптурен парк на открито


   Община Струмяни - малка, непозната, но с възможности. Събрала множество природни забележителности на едно място. От крила възможности за хармонично съчетание на човешките творения с тези на природата. Пирин - вдъхновение за поети, художници, муза - за всеки творец докоснал се до нейната красота. Една част от Национален парк "Пирин" попада на територията на община Струмяни. Малка по площ, но богата на красиви форми на релефа, флора, фауна и благоприятна за развитие на туризъм. в тази част на Пирин, в предверието на парка, се намира най-голямото находище на мрамор на Бал-каните. Но мрамора не е само за промишлени цели. Тръгвайки към Пирин от с. Илинденци, което е на 3 км от общинския център, туристът може да види сбъднатите красиви фантазии на творците и да повярва, че за доброто и истински ценното в този свят винаги има място - това е скулптурния симпозиум на открито. От 1998 г. 6 с. Илинденци, общ. Струмяни, се провежда международен скулптурен симпозиум. вече пета година месец август събира творци от цял свят, които изразяват чувствата и разбиват въображението си върху студения къс мрамор, добит от пиринските кариери, вдъхновени от невероятната енергия и магнетична сила на илинденските скали. Скулптурният симпозиум е малко или повече колективно действие, в което индивидуалната намеса е съотнесена с даденостите на околната среда. Тук художникът свободно развива своето въображение, съобразявайки се с функционалността на средата. Така се родиха: "Мостът" на Иван Русев, "Чешмата" на Кирил Мескин и Снежана Симеонова, "Хранилка за птици" на Валентин Господинов, "Път към звездите" на Емил Попов, "Нож" на проф. Старчев, "Щастливия камък" на Хироши Миаучи /Япония/, "Тиква" на Наджи Пател /Индия/, "Слънчевия часовник" на Иван Славков и мн .др. скулптури дело на Стефан Лютаков, Далия Мепри /Израел/, Петер Анд-реас Бар /Австрия/, роденият и жи-веещ в с. Илинденци скулптор Благой Стамболиев, Мишел Аргуж /франция/, Ян Тимар /Холандия/, Дел Гепст и Патриция Лептън /САЩ/и др. Най-добрата оценка на тези творби даде Светлин Русев: "във времето на хаос, разруха, насилие и отчуждение, във време на междуконтинентални, национални, регионални, икономически, политически и екологични катастрофи, във време на географски, идеологически и верски бариери едно място, в което природата разговаря с Бога, а хората живеят по закони-те на труда, хляба и сърцето, е събрало ентусиасти от целия свят. Хора, които познават суровата сила на камъка, носят пространството и времето в себе си и преди всичко разговарят с минали светове, с днешния ден, с неизвестностите на утрешния на единствения разрешен от Създателя език - език на сърцето и душата. Единственият език, който преодоля твърдостта на мрамора и го принуди да открехне тайнствените послания на вечността, а те са колкото трудно достъпни, толкова и крехки и нежни, когато се докоснат от ръката на истинския художник." Благодарение на тези творби община Струмяни се превърна в магически притегателен кът, част от красива България. Подхода към НП "Пирин" от с. Илинденци стана още по привлекателен за туристите. Скулптурният симпозиум на открито е малък кът в подножието на една от - най-красивите планини не само в България. Навлизайки по-нагоре и нагоре в националния парк може да се види още и още от чудесата на природата и човек да се зареди с положителна енергия. вървейки от дърво на дърво, от било на било, от езеро на езеро, опиянявайки се от тези неземни красоти, единственото което може да направи туриста е да се преклони пред величествения Пирин. Заповядайте в община Струмяни, в най-малко познатата за туристите част от НП "Пирин", но не с най-малко възможности.

Ели Подгорска-Директор на Дирекция "Екология" Общ. администрация Струмяни
Партньори
     
          
2700 Банско, ул. България ; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft

Национален парк "ПИРИН"