брой 1
година 2003
Новини
  Какво направихме заедно?
  Фотоконкурс
  План за управление
Природа
  Клекът
  Балканска дива коза
Представяме ви
  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "
Партньори
   Скулптурина открито
  Децата на град Разлог
  Дневен дом "Здравец"
  Партньори от днес за утре
Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра.

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО   

Рисунки от пленера
        Участници

Гергана Боянска - 16 г.,гр Симитли
Росица Димитрова - 16 г.,гр Симитли
Маргарита Петличка - 14 г.,гр Симитли
София Радулова - 14 г., гр. Банско
Йоанна Барякова - 13 г.,гр. Банско
Кирил Кирев - 13 г. гр. Гоце Делчев
Георги Витанов - 13 г., гр. Гоце Делчев
Катерина Ивакимова -15 г., гр. Гоце Делчев

Ръководител: Николай Кишев,художник-педагог

Детско творчество
     
          
2700 Банско, ул. България ; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft

Национален парк "ПИРИН"