брой 1
година 2003
Новини
  Какво направихме заедно?
  Фотоконкурс
  План за управление
Природа
  Клекът
  Балканска дива коза
Представяме ви
  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "
Партньори
   Скулптурина открито
  Децата на град Разлог
  Дневен дом "Здравец"
  Партньори от днес за утре
Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра.

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ   

Партньори от днес за утре

   Когато животът предлага на човек щедра природна красота и сеитба да и се любува всичко изглежда като дадено по право, по наследство Но ако не се отнасяме към това богатство с грижа то много скоро ще го загубим.Любовта към родната природа и загрижеността за опазването и свързва сдружение "Екооко" неправителствена природозащитна организация /НПО/ и стопаните на Национален парк 'Пирин' Сътрудничеството помежду ни се основата на взаимния интерес да въздействаме на посетителите в парка за екологична поведенческа култура.Най-добър резултат постигаме в работата с подрастващите Чрез запознаване с биоразнообразието в защитените територии и непосредственото общуване с планината децата не само обикват родния край и се възхищават на природната хубост, а и проявяват инициатива за дейности, свързани с почистване на замърсени с боклуци местности ограждане на мравуняци, популяризиране на информационни материали за опазване на околната среда формите на взаимодействие Сдружение - Парк са в известен смисъл нови Те съчетават педагогическия опит на членовете на сдружението с професионализма на специалистите от парка.В резултат на съвместната работа с ученици от гр. Сандански гр. Банско гр Якоруда с Баня и Гоце Делчев обогатихме опита си за обучение и възпитание сред природата по време на двата пленера по изобразително изкуство и природна дърво пластика и на горското училище. Изградените добри партньорски взаимоотношения дават възможност за осъществяване на бъдещи съвместни проекти за природозащитно обучение и възпитание, а именно
- Разработване на диплянки - пътеводители за екомаршрути, листовки с правила за общуване с Природата,
- Чрез децата, преминали обучение в горското училище, да осъществим връзка и въздействие върху родители и близки като създадем екопътеки 'Аз и моето семейство',
- Създаване на клубове Приятели на парка' в прилежащите населени места
Считаме че с опознаването на парка ще станем съпричастни с проблемите му и ще съдействаме за формиране на екологично мислене и култура в млади и стари Нашата съвместна работа днес е залог за последователи в природозащитната дейност утре
Гинка Кръстева Сдружение "ЕкоОко"
* В сдружение "Екооко" членуват природолюбители - деца и възрастни, от гр Симитли, гр Гоце Делчев, гр Банско, гр Якоруда и с Баня

За контакти: ecooko-goce@abv.bg
Невенка Бърдарева тел.: 0749 / 831 62
Партньори
     
          
2700 Банско, ул. България ; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft

Национален парк "ПИРИН"