брой 1
година 2003
Новини
  Какво направихме заедно?
  Фотоконкурс
  План за управление
Природа
  Клекът
  Балканска дива коза
Представяме ви
  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "
Партньори
   Скулптурина открито
  Децата на град Разлог
  Дневен дом "Здравец"
  Партньори от днес за утре
Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра.
Архив

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ   

Дом за деца и младежи с умствено изоставане "Здравец"   Дневен дом"Здравец" гр. Банско съществува вече 5 години. в него се обучават и възпитават деца с различна степен на интелектуални и физически затруднения.
Една от най-важните задачи, които си е поставило ръководството на дома, е социалната интеграция на децата с увреждания. Ето защо възпитаниците на дома участват във всички мероприятия на училищата и общината, търсят се контакти с различни институции. Три деца от дома завършиха 1-ви клас в НУ "Отец Паисий" през 2002/03 учебна година.
Традиционно е сътрудничеството с Национален парк "Пирин", при което паркът пръв подема инициативата и във всички мероприятия включа и децата от дневния дом.
На 22 март децата от Обединени детски заведения гр. Банско, ДУ "Отец Паисий", СОУ "Неофит Рилски" и дневен дом "Здравец" посрещаха заедно пролетта с много песни и игри в местността "Драгостинов чарк". Организацията и подаръците бяха дело на парка. "Зелената седмица" бе повод за излизане в планината, където заедно играха децата от дневните домове в Банско и Благоевград. По повод 40-годишнината НП "Пирин" предостави на дома с учебна цел книжки и видеокасети за горските обитатели. Затова, когато Дневен дом "Здравец" гр. Банско честваше своя 5-ти рожден ден, за кръстник бе по-канен и стана Национален парк "Пирин"!
Добронамереността на ръководството на парка към хората с увреждания се проявява и в предстоящия за осъществяване проект на пътечка за хора със специфични нужди. Тя ще бъде част от съществуващата туристическа пътека, тръгваща от "Драгостинов чарк" и по нея ще се изградят всички нужни приспособления като настилка, парапети, паркинг и специални WC.Служителите в парка са убедени, че всички хора, независимо от различията си, имат правото да усетят Природата и да се радват на дивната хубост на Пирин планина.

Снежана Еринина-Директор Дневен дом "Здравец", гр.Банско
Партньори
     
          
2700 Банско, ул. България ; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft

Национален парк "ПИРИН"