брой 1
година 2003
Новини
  Какво направихме заедно?
  Фотоконкурс
  План за управление
Природа
  Клекът
  Балканска дива коза
Представяме ви
  НП "Палестер"
  НП "Централен Балкан "
Партньори
   Скулптурина открито
  Децата на град Разлог
  Дневен дом "Здравец"
  Партньори от днес за утре
Детско творчество
  Размисли на р.Дамяница
  Среща с р.Дамяница
  Рисунки от пленера
  На крилете на вятъра.

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ   

Децата на гр. Разлог

   В предучилищна възраст детето придобива своя начален жизнен опит. При запознаването му с обкръжаващия го свят особено място заема Природата. Очевидна е педагогическата потребност да се търсят различни форми на контакт с природата, които да носят на децата информационна и емоционална наситеност.
Близостта на Национален парк "Пирин" до град Разлог е чудесна предпоставка за създаване на стройна организация и дългосрочна програма от дейности, подпомагащи ЕИО логичното възпитание на децата от града, общината, региона и страната.
Първите стъпки на съвместна дейност между НП "Пирин" и Обединени детски заведения гр. Разлог, са от пролетта на 2003-та година.Екип от педагози разработи проект за почистване на крайречни пространства и озеленяване на предучилищните детски заведения В града. Благодарение подкрепата на Дирекция "Национален парк "Пирин", проектът бе одобрен и финансиран от
МОСВ. В рамките на Кампанията "България - Да! Това е моята природа", децата от детските градини имаха възможност да посетят приюта за танцуващи мечки в гр. Белица и да направят излети в полите на Пирин. Подкрепа получиха и проявите, включени в "Зелената седмица" - от 1-ви до 8-ми юни. Много емоции предизвика шествието на 350 деца по централната градска улица на 5-ти Юни - световен ден на околната среда. Децата бяха облечени с рекламни фланелки на Кампанията, а част от тях - с театрални костюми на горски животни, птици и цветя. С голям интерес децата наблюдаваха учебното потушаване на горски пожар, организирано от ДНП "Пирин" и Противопожарна служба гр. Банско, с активното участие на Клуб "Млад огнеборец" при СОУ "Неофит Рилски" гр. Банско. Насъбраните впечатления от събитията през "Зелената седмица", малките художници от детските градини пресъздадоха в рисунки. В процес на изработване е стратегия за създаване и работа на детски аероклуб "Пирински орлета". Идеята стартира със съдействието на г-жа Кръстина Тулилова, директор на ОДЗ гр. Разлог и г-н Георги Грънчаров, директор на ДНП "Пирин". Тя ще се реализира от екип висококвалифицирани и опитни педагози. Дейността на Клуба ще бъде насочена Към:
- организиране на семинари за екологично Възпитание;
- формиране на познавателен интерес към защитените растения и животни в НП "Пирин";

- организиране на наблюдения и упражнения чрез излети;
- запознаване на децата с местния фолклор, свързан с имена на растения, животни и природни забележителности В Пирин планина;
- включва не в дейността на аероклуба на деца от детските градини в други градове;

- разширяване на сътрудничеството с други екоклубове и сдружения;
- включване на родителите и близките на децата в инициативи, поддържащи екологичното равновесие 8 района.
Всичко това ще даде Възможност да се повиши екологичната Култура на децата, на техните родители и близки, на цялата общественост с цел запазване на биоразнообразието в Природата.

Кръстина Тулилова Директор ОДЗ, грРазлог,
Партньори
     
          
2700 Банско, ул. България ; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft

Национален парк "ПИРИН"