Национален парк "ПИРИН"
 
брой 2
година 2001             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
..Пълзачи по скалите - пирински премиери
  Здравейте
   Пожарите
  Българското село в пиринския край
   Маршрут №2
   БТС в помощ на туристите
  Пиринска история
  Дългоцветна иглика
  Статус на застрашеност на редките видове в НП "Пирин"
  Възраждане на занаятчийството и традициите в пиринския край
 Чаят - здраве и удоволствие
  Елата


А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

Пожарите

    Пожарите- каква е причината за възникналите многобройни пожари? Много хора си задават този въпрос. Може би причината се крие в безотговорността, нехайството и безхаберието на повечето хора. Силното затопляне на климата и засушаването също допринасят за лесното предизвикване на пожари. Прокрадват се дори съмнения, че някои от пожарите са предизвикани умишлено.
    Каквато и да е причината крайно време е човечеството да се стресне! Каква е реалната картина на състоянието на природата в момента. Хиляди декари гора са изгорели, унищожени са множество екосистеми, нарушена е цялостно биотопа. Това нарушение води до обезводняване на регионите където са унищожени горските масиви. Неминуемо процесът на затопляне ще се задълбочи, а въздухът няма да може да се пречиства, защото естественият филтър - горите, осезаемо намалява. Нужно е да се вземат спешни мерки за опазването на природата от огнения бич.
    Какви спешни мерки да се предприемат? Най- важното е всеки човек да поеме своята отговорност и да се отнася с по- голямо внимание към опазването на околната среда, в която живее и посещава. Редно е и по всички общини, кметства и на работните места, да се проведат беседи и обсъждания за сериозността на този проблем. Да се включат в превантивни действия и централните медии - Националната телевизия, Националното радио и пресата. Да се вземат съответните мерки за предпазване от пожари, а при възникване на такива хората да имат готовност да съдействат за потушаването им. От всички нас се изисква да погледнем много сериозно на проблема и да дадем всичко от себе си за да спасим нашата природа, нашите домове, нашия живот, защото без живата природа нашето съществуване е невъзможно.
    За тази цел е необходимо преди всичко добра организация, оборудване с противопожарен инвентар, комуникации и транспорт. За всичко това се е погрижило ръководството на ДНП "Пирин". Изготвени са и се раздават листовки за изостряне вниманието на посетителите на парка за спазване на противопожарните изисквания. Подсигурено е постоянно дежурство за да може да се приема сигнал, ако се появи екстремна ситуация за незабавна намеса. Паркът е оборудван необходимите инструменти и съоръжения за пожарогасене съхранявани в определените за целта депа. Дирекцията разполага с добра комуникативна мрежа, транспорт и най-вече със сърцати служители, които доказаха, че са достойни и съвестни пазители на природата и заслужават благодарността на всички.
    Възникналите миналата година 2 низови пожара и 6 запалвания, бяха потушени за часове, а щетите са минимални, вследствие добрата организация и незабавната намеса на охранителите на парк "Пирин".
    През тази година до месец август възникнаха две запалвания, които не нанесоха сериозни поражения, защото охранителите бяха отново на поста си.
    Пожелаваме на тези съвестни и сърцати мъже да не бъдат обезпокоявани повече да гасят пожари, защото те имат и много други задължения, но това зависи от всички нас!

Ваня Петрова

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft