Национален парк "ПИРИН"
 
брой 2
година 2001             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
..Пълзачи по скалите - пирински премиери
  Здравейте
   Пожарите
  Българското село в пиринския край
   Маршрут №2
   БТС в помощ на туристите
  Пиринска история
  Дългоцветна иглика
  Статус на застрашеност на редките видове в НП "Пирин"
  Възраждане на занаятчийството и традициите в пиринския край
 Чаят - здраве и удоволствие
  Елата


А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БТС в помощ на туристите

    Северният дял на Пирин е най-красивият и най-посещаваният от любителите на природата. Тук са най високите върхове, шеметните циркуси и всички пирински езера. Отвесните стени на върховете Вихрен, Сипаница, Дженгал, Кутело и др. са обект на скални алпийски изкачвания, а острите ръбове на главното било - за зимни и летни алпийски траверси. Оттук преминава и Европейският туристически маршрут Е4. Главният обект на туристите е връх Вихрен (2915 м.н.в.). По-смелите и подготвени покорители на върха преминават по острия карстов ръб с прочутото Конче - дълъг около 400м. Карстовият ръб се простира от вр. Бански Суходол (2884м) на северозапад и вр. Кутело I-II (2907/8м ), на югоизток североизточните му склонове се спущат почти отвесно към циркуса Бански Суходол, а югозападните, наречени Странето са силно наклонени (около70° ) към Влахинската долина. Кончето е най-ниската (с дължина около 150 м.) и най-тясната ( до 50 см.) част от заострения карстов ръб. Носи името си от това, че по -неопитните туристи го преминават "яхнали го като кон". До 1939 г. на Кончето имаше парапет с железни въжета, но бе махнат, за да не се нарушава девствеността му. По-късно, през 1974г., туристи от Разлог с активната помощ на ЦС на БТС поставиха нов парапет. До миналата година Кончето се преминаваше лесно от планинарите с помощта на парапета, направен от дебело стоманено въже. За съжаление през 2000 г. вандали срязаха въжето и го изхвърлиха в пропастта. Каквато и да е причината за извършеното деяние, последиците можеха да бъдат фатални за живота на невинни туристи.
   С работни групи от цялата страна и със съдействието на ДНП "Пирин", БТС пое инициативата за възстановяване на парапета. Поставянето се извърши на два етапа.
   Първият етап се организира от работна група от 8 човека, водена от Иван Кандиларов (бивш ръководител "Направление маркировка" към БТС) и се проведе на 28-29 юни, като целта беше да се спасят остатъците от въжето, които могат да се ползват за възстановяване на парапета. В най-трудният участък по лятната маркировка групата успя да възстанови 180 метра от въжето, които позволяват безопасно преминаване на хребета.
nbsp;  Като се направи точно замерване на изгубения парапет се организира втората акция. На 6, 7 и 8 юли участваха 27 души, от които 18 от Сандански, 4 спасители от Разлог и 5 работника от страната, заедно с г-н Кандиларов, който беше технически ръководител при поставяне на парапета.
nbsp;  В момента парапета е напълно възстановен.
nbsp;  За извършената спасителна операция при изключително трудни условия, участниците успяха своевременно да възстановят парапета, с което запазиха имиджа на страната ни пред наши и чужди туристи.
nbsp;  На 29 юли стартира щафета от остров Крит, която пое към България и премина през билото на Пирин по маршут Е4. Липсата на парапет щеше да затрудни преминаването на участниците по трудните участници на хребета без осигуровка.
nbsp;  Изказваме особена благодарност на спасителните отряди от Сандански и Разлог и на всички участници.

Венцислав Удев
ИД Изпълнителен секретар на УС на БТС

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft