Национален парк "ПИРИН"
 
брой 2
година 2001             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
..Пълзачи по скалите - пирински премиери
  Здравейте
   Пожарите
  Българското село в пиринския край
   Маршрут №2
   БТС в помощ на туристите
  Пиринска история
  Дългоцветна иглика
  Статус на застрашеност на редките видове в НП "Пирин"
  Възраждане на занаятчийството и традициите в пиринския край
 Чаят - здраве и удоволствие
  Елата

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравейте!

    Ние сме група млади хора, които много обичат природата. Много ни боли от това, че у хората в нашата страна няма необходимата екологична култура. Много ни боли, като гледаме как чрез изсичането на горите и грозната намеса на хората (замърсяване, убиване на животни, изскубване на растенията с корените и др.) се нарушава баланса в природата. Боли ни, че заради тази намеса изчезват цели видове растения и животни, необходими за нормалното протичане на процесите в природата.
   Точно затова ние се събрахме и създадохме сдружение "Слънчев свят". Това е НПО с екологична насоченост. Ние членовете на това сдружение сме амбицирани да опазим, доколкото можем, природата ни. Защото смятаме, че Господ ни е дарил с най-красивата природа в света и ще бъде жалко ако я унищожим и не дадем шанс на идните поколения да и се радват и да я обичат, както и се радваме и я обичаме ние. За тази цел, според нас, трябва да насочим усилията си към всички групи и възрасти на хората, но най-вече към най-младите представители. Защото смятаме, че оформянето на екологичната култура започва от най-ранна детска възраст и се развива през всички етапи от живота на човека.
С   дружението беше учредено на 30.04.2001 г. и официално регистрирано на 19.05.2001 г. Целите на сдружението, залегнали в неговия устав са:
   1 .Да разработва проекти, свързани с опазване на околната среда.
   2.Да работи за развитието на системна и широка просветна дейност по въпросите на екологията, насочена към повишаване на екологичната култура.
   3.Да съдейства за опазване на природата, за подобряване на околната среда в гр. Разлог, за разумно използване на природните ресурси включително и горите като едно от най-ценните ни национални богатства.
   4.Извършва разяснителна, просветна и възпитателна работа за издигане в култ природата ни, да работи по проблемите за опазване, стопанисване и възпроизводство на горите.
   5.Да стимулира и пропагандира инициатива при решаване на проблемите, свързани с екологията.
   6.Да развива сътрудничество с други правителствени и неправителствени организации с цел по-ефективно решаване на проблемите, свързани с екологията.
   7.Да проучва международния опит и участва в проекти, инициирани от Европейския съюз.
Седалището на сдружението е в гр.Разлог, обл. Благоевград.
   Гр.Разлог е малко китно градче, разположено в подножието на три планини-Пирин, Рила и Родопи. Това са планините с най-красивата природа. Тук, в Пирин и Рила, се намират и двата национални парка - НП "Пирин" и Н П "Рила". В тези национални паркове са успели да се запазят много от защитените видове растения и животни, но за съжаление и тук се забелязват намеси на човешката глупост и немарливост.
   Затова ние решихме да работим съвместно с хората от тези национални паркове и да им помагаме в борбата за опазване на природното ни богатство.
Красивата природа в нашия регион предполага развитието на туризма. Дейността на нашето сдружение ще бъде насочено и към това, но ще бъде насочено не към туризма само като такъв, а към екотуризма и туризма с обучаваща цел.
   Но за да постигнем целите си ние трябва още много да се учим, тъй-като сме все още много млади, имаме огромно желание да създадем контакти с хора от други организации като нашата, за да можем да научим нещо от тях, да работим заедно с тях и да си помагаме, за да можем да опазим това богатство на страната ни, както за нас, така и за идните поколения.
   Изказваме специалната си благодарност на НП "Пирин" и сп. "Орбел" за предоставената ни възможност да се представим и да споделим свои виждания и идеи.
   Надяваме се, че и за напред ще имамаме възможността, чрез тях, да ви информираме за нашите постижения или проблеми.
                  БЛАГОДАРИМ ВИ:

Сдружение "Слънчев свят" гр. Разлог

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft