ЗА ПРЕДИСЛОВИЕ....

     На  01. 01. 1980 год., в гр. Банско, като самостоятелна административна единица е създадена Дирекция на Народен парк „Пирин“. Нейн пръв директор и ръководител от тази дата до 05. 07. 1995 год., е инж. Константин Икономов. През този период от 15 години, в България се утвърждават нови методи за управление на защитените територии. Колективът на парковата дирекция работи за формиране на ново, щадящо отношение към Природата от страна на хората.

     След като през 1977 година резерват “Баюви дупки - Джинджирица“ е включен в листата на биосферните резервати, към програмата на ЮНЕСКО – "Човек и биосфера", в следствие последователната работа на Дирекцията на Народен парк „Пирин“, през 1994 год. на територията на парка е обявен още един резерват – „Юлен“. През 1983 год., на декемврийската сесия в гр. Флоренция, Италия, парка е включен в Списъка към Конвенцията на ЮНЕСКО като обект на световното природно и културно наследство – потвърждение за неговата неповторимост, изискваща да бъде съхранен в името на цялото човечество!

     До голяма степен, това световно признание за  значимостта на Национален парк „Пирин“, се дължи на всеотдайността и любовта, с които г-н Икономов ръководи екипа, стопанисващ тази защитена територия!
След дългогодишната работа, свързана с Пирин планина, в този брой на сп. „Орбел“ искаме да представим г-н Икономов чрез едно друго, дълго време скрито за околните занимание...


     „...Не е ли удивително, че Константин Икономов, когото мнозина познават като човек, изкушен от книгите и музиката, от природата и пластиката, със същата лекота, с която му се отдават и тези, и всички други занимания, е посегнал и към мерената реч. За да излее трепетите на душата си, изживените и неизживени свои лични и обществени радости и страдания, социалните си копнежи и страхове, преклонението си пред Пирин – Планината, на която посвети най-плодотворните години от професионалния си живот и за която се бореше – да я опази от нечестиви попълзнования...“   

 

Павлина Попова, из предговора към книгата „Високосна година“, стихове, 2009

 

Чрез стиховете на Константин Икономов, от страниците на сп. Орбел, отправяме пожелание към читателите ни:
Бъдете здрави, пазете  и се радвайте на подарената ни красота!

 

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg