Ако останеш насаме с планината,
ще попаднеш в окото на бурята,
която при допира с тишината
кърши стволовете на мурите.

За невежите това е ужасно,
но обветрените планинци немеят,
не пред воплите потиснато страстни,
а когато ветрищата беснеят

и виждат сред бездните модри
възродените дисонантни акорди.

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg