Когато скиторим no планината,
с почуда виждаме как тя расте
Нарастват кристалите и цветята
и човек се диви като малко дете.

Планината е макетче на рая,
със всичките си изкушения, красоти.
Чудно е, как ябълките на края
са превърнати в иглолистни мечти!

А планината от памтивека е същата
и във вечност годините ни превръща.

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg