Изумителни са кристалите снежни
 с изящния си симетричен строеж.
 По осите им пронизващо нежни
 се катерят тайнописи от скреж.

Звънтящите звездни решетки,
растящи в невнятна тревога, са
мъдрите, тайнствени плетки
по извечните модели на Бога.

По законите древни, незнайни
и снежинките са тъжно нетрайни.

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg