Цветовете да се разкажат е невъзможно —
винаги в недостиг са думите.
Дори опитите са, всъщност, безбожие,
a с магията си багрите будят ни –

жълтата прелест на вишните
или пурпура на кръшните кленове;
оранжевото по буките пищни
или изумруда на планинските клекове.

Просто да повървим мълчаливо
  и с очи да погалим красивото.

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg