Винаги, от детството си съм знаел,
че навсякъде е невероятно красиво-
замъци или каньони изваяни,
меандрите на реките лениви,

тишината на буйните водопади,
снеговете на високи върхари,
керемидите на паланки западнали,
зеленото на горите прастари.

По тези места отдавна вече съм бил,
но най-хубавите не съм още открил.

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg