За хората тук еделвайсът е биле,
по се ценят горските люляци,
с упорити многометрови жили
и ухания на пролетни облаци.

Еделвайсът с власинките нежни
те кани деликатно във рая,
а цветчетата лудо-бели и снежни
и без аромат са вълшебно изваяни.

А люляците - еротично лилави,
откъснати изцеждат отрови.

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg