Ha кривата слабовица под Вихрен
по кората е драскано с нокти -
ранобудна стръвница задъхана,
ероятно, ги е точила сопнато.

Има и няколко дири по-светли,
различни от тези на мечката.
Дали не са следи, непометени
с времето и отново разпречкани

от вятъра през пътищата и дните
в спомените ми, останали незарити?

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg