Много чифтове железни обувки,
сто дузини очи очаровани,
цели кошове с тихи милувки,
добри мисли от зло неотровени,

възхитата от върховете сред облаци,
омаята от цветовете красиви,
тайната на приглушените повици,
очарованието на клоните криви...

Това всичко и пет пъти по толкова
не заменя по планината ми болката.

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg