Какво ме свързва с тебе Пирин?

    

 

Какво ме свързва с теб, Пирин,
та идваш нощем във съня ми?
Мури вековни и сводът ти син
вече не вземат ума ми.
Зная пътеки и дивни места,
зная потоци с кристална вода,
хижи уютни, гранит небеса
имат за мене огромна цена.
Дишам с дъха ти и плача с росата.
Пея със птиците, бягам с водата.
Но друго ме свързва с теб, планина!
В твоите пазви майка една
ласките пази за момък един –
него обичам, могъща Пирин!

 

Елеонора Кирилова Барякова
гр. Банско

 

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg