Места свързани с христянството в община Гоце Делчев


    “Места свързани с християнството в община Гоце Делчев” е първата по рода си книга, правена за Неврокопския край. в нея читателят ще открие полезна систематизирана информация за 12 селища и 85 обекта от община Гоце Делчев, чието минало и настояще е свързано по някакъв начин с християнската религия. Тя е своеобразен пътеводител, който ще помогне на всеки жаден за познание лесно и бързо да навлезе в ритъма на живот и душевността на хората тук.     Същевременно, разлиствайки страниците, четящият ще се пренесе в миналото и ще има шанса да съпреживее радостите и неволите на населението в града и околните селища.
    В границите на днешната община Гоце Делчев има над 80 места (манастири, черкви, параклиси и местности), които населението почита или свързва по някакъв начин с християнската религия. Тук те са групирани по селища и прилежащите им землища. На първо място е разгледан гр. Гоце Делчев. Следват селата в общината, подредени по азбучен ред. Основанието да се използва този начин на представяне на информацията е, че това ще улесни използващите книгата като пътеводител за религиозен туризъм. По този начин, след кратка справка със съдържанието, представено в началото, човек бързо ще може да се ориентира за мястото, където се намира.

    В началото, за всяко населено място, е дадена кратка историческа справка. Тя включва данни за християнството в отделните селища, най-вече такива от османски архиви, преведени от родните османисти Е. Радушев, С. Димитров, Р. Стойков, Б. Цветкова, както и от учените А. Стояновски и М. Соколоски от република Македония. Те са обнародвани в обширното изследване за Неврокопския край на Е. Радушев, в Родопски сборник или добавени в сборниците, съставени от П. Петров и Е. Грозданова. Тъй като огромната част от гражданството не познава тези изследвания, сметнах за необходимо да включа част от тях, главно цифри за броя на населението, в кратките селищни истории представени тук. За доосманския период, както и този на Възраждането, съм използвал някои сведения от книгата “Град Гоце Делчев – из миналото на града и района”, дело на авторски колектив под редакцията на проф. К. Палешутски, изследванията на местни краеведи, статистическите данни на В. Кънчов и др. За някои селища съм добавил любопитна допълнителна информация, събрана от мен при обхожданията на терена и в разговори с хората. Прецених, че тя ще представлява интерес за читателя, тъй като с едно изключение липсват издадени книги за селата в нашата община.
    Всяка представена селищна история е последвана от описания на местата, свързани с християнството, които се намират в землището на съответното поселище. Те включват всички религиозни сгради (манастрири, черкви и параклиси), които съществуват днес и исторически такива, както и местности, имащи връзка с християнската религия. Огромната част от публикуваната тук информация за тях е събрана при разговорите ми с хора от съответното населено място, както и при посещенията и огледите на терена. По-скромна като обем, но не и по значение информация, е извлечена от литературните източници, изброени в края на книгата. Макар че съм се стремил да проверявам достоверността на всяко от получените сведения, не изключвам вероятността някъде, съзнателно или не, да съм бил подведен. Бих искал да подчертая, че съм се водил от стремежа да бъда максимално обективен и точен в представянето на изложената тук информация.


.

 

 

 

 

Автор на книгата – Николай Даутов

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg