брой 3
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
ида
Какво направихме заедно?
Нова книга за промените в климата
Земята на гигантите
Живороден гущер
Вечнозелена и труднопосижима
Винарските пътеки в Пирин
Текстове за Пирин
Из "Височайшите "

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

          Гигант в света на дърветата – това е вечнозелената секвоя

     Гигантската вечнозелена секвоя (Sequoia sempervirens) е еднодомно иглолистно дърво от семейство Кипарисови (Cupressaceae).Тя е ендемичен реликт, чиято родина и естествено местообитание са отворените към Тихия океан долини на Северна Америка (от Южен Орегон до Калифорния), с влажен океански климат и дълбоки алувиални почви. В тези услови тя расте изключително бързо – около 1.30 м годишен прираст.  Достигането и до наши дни се дължи най-вече на изключителната вегетативна размножителна способност. Друга забележителна биологична особеност на вида е неговата дълговечност – в САЩ са установени отделни дървена на възраст около 3200 години!
     Счита се, че наименованието Секвоя произлиза от името на вожда на индианското племе чероки – Sequoyah.
     Секвоята е истински гигант сред дърветата – достига до 145 м височина и обиколка при основата на стъблото до 15 м. Пет от десетте най-големи дървета по обем на планетата се намират в "Гигантската гора" - Национален парк на Секвоята, САЩ. Най-голямото дърво в света – “Генерал Шърман”, е с размери 11,1 м в диаметър. Неговият обем е 1487 кубически метра.

     Знаете ли, че…? 
    Това Дърво е единственото живо същество, определено от Конгреса като национален храм. Тази секвоя е жив паметник на мъжете и жените от Съединените щати, които са дали живота си в служба на страната си. 

            Общият силует е много типичен - короната е ширококолоновидна, с почти хоризонтални странични клони, чиито върхове са увиснали надолу, шишарките са червено – кафяви, почти овални, разположени по върховете на по-буйно растящите клонки.
Дървесината на  вечнозелена секвоя има много специфичен червен цвят, поради което видът е известен още като  “redwood” – червено дърво. Тя притежава много ценни физико – механични свойства и е една от най-скъпите дървесини в САЩ.

        Секвои в България 
     От залесяванията в България са се запазили отделни дървета по долината на река Яденица, в района на гр. Сандански.
В двора на Боянската църква има 3 вековни секвои, засадени от царица Елеонора. Секвои растат в Борисовата градина и в двора на Лесотехническия Университет в София,  в двора на пожарната гр. Смолян, в Морската градина във Варна, Морската градина в Бургас, на гаровия перон в гр. Пирдоп (5 секвои), на площада на с. Душанци и в балнеологичния курорт Костенец, в двора на училището в с. Буново  (2 секвои, засадени преди повече от половин век), в местността "Колибар чешма", на 3км от Ивайловград (една секвоя с височина близо 40 метра, а също така и малка гора от около 40 броя по-малки дървета), във  Велинград, в Аграрен университет в Пловдив (около 20 секвои на 30 години).


Ползвани са текстове от учебник по “Дендрология”,
доц. Стефан Юруков
и Уикипедия.


 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg