брой 3
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
Какво направихме заедно?
Какво направихме заедно?
Нова книга за промените в климата
Земята на гигантите
Живороден гущер
Вечнозелена и труднопосижима
Винарските пътеки в Пирин
Текстове за Пирин
Из "Височайшите "

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

     На територията на Национален парк "Пирин" се изгражда първа по рода си в Източна Европа пожаро-известителна и наблюдателна система за горски пожари.
   Това е най-новият проект с европейско финансиране, по който Дирекцията на парка работи. Проекта е разработен през 2008 г., през 2009 г. бе одобрен директно от Брюксел и класиран на четвърто място от над 90 представени разработки.
   Проектът “Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за противопожарна защита и информационен център в Национален парк “Пирин” е с национално значение и е част от многогодишна стратегия за изграждане на системи за сигурност по опазване на горите на територията на  Национален парк "Пирин" от пожари и други природни бедствия.
   Предвижда се изграждане на три наблюдателни кули с два вида камери - ръчно и автоматично управляеми. Те са със специални датчици, които от 15 км могат да улавят много малки промени в температурата и веднага да подадат необходимия сигнал в информационния център, който се изгражда в дирекцията на парка.
   Проектът, на стойност 609 500 евро, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейско Икономическо Пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), ще бъде осъществен най-напред в двата Паркови района – “Вихрен” и “Баюви дупки”, намиращи се в прилежащите на парка общини Банско и Разлог.
Разработена е и вече се монтира нова географска информационна система. Тя  позволява при подаването на сигнал от пожаро-известителната система, върху монитор в дирекцията да излиза карта на парка с точно обозначено място на пожара, с информация какво гори - какъв дървесен вид, на каква възраст, има линиски храсти и дървета, какви са евентуалните предпоставки за прерастване на пожара от низов във върхов. Системата ще отчита също наклона на терена, вятъра и неговата посока, температурата, ще прогнозира и евентуалното развитие на пожара във времето.
   На екрана ще излизат и най-лесните пътища за достъп до мястото на пожара, до депата с противопожарен инвентар, до най-близките места за пълнене на автоцистерните на противопожарните коли.
   До края на м. октомври трябва да бъде монтирана и да започне да функционира цялата инсталация. Парковата дирекция се надява осъществяването на проекта през следващите години да  доведе до по-добро управление на парковата територия, както и да се облекчи работата на парковата охрана през натоварените летни сезони.
   Благодарение на постоянния контрол, през последните години на територията на парка почти няма запалвания, но горчивият спомен от пожара през 2004-та година в местността Бетолово държи нащрек целият парков екип и тази система ще спомогне за максимално бързо реагиране при възникване на пожар.
   С отговорно поведение и грижа – да не допуснем унищожаване богатото природна наследство в Пирин планина, заради човешката небрежност!

ПРАЗНИК НА БРЕЖАНСКИЯ КЕСТЕН

   Дирекция “Национален парк Пирин” бе партньор на сдружение “Хора и традиции”, в организирането и провеждането на първия по рода си в България “Празник на брежанския кестен”.
   На 30 октомври, на мегдана в с. Брежани, гостите на празника можеха да дегустират най-вкусните кестени, гарнирани с домашно вини и много веселие.  Програмата включваше тържествена литургия и водосвет на кестеновата реколта в църквата “Св. Димитър”, изложба базар на млади художници от ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, представяне на книгата “Ястия с кестени” на д-р Румяна Панова, концерт с изпълнители от детска до пенсионна възраст! За веселите хора, на които се хванаха и млади и стари, имаше грижа Берковската духова музика! С песните и танците, празникът обедини символично малкото места в България, където има кестенови гори – Петрич, Берковица и Брежани.
   Сдружение “Хора и традиции” си е поставило за цел популяризиране значението на естествените кестенови гори и кестените, като здравословна храна, тяхното опазване и устойчиво използване.
    Превръщането на този празник в традиционен, привличащ интереса на хората от цялата страна, съвпада с основната идея на празниците “Дни на Пирин”, организирани от ДНП “Пирин” вече 9 години. Ето защо партньорството ще продължи с осъществяването на съвместни проекти за опазване на неповторимото природно наследство и традиции в Пиринския край!

Дирекцията на Национален парк "Пирин" предупреждава!


ЛАВИНИТЕ - ЗИМНАТА ОПАСТНОСТ В ПЛАНИНИТЕ!
НА ВНИМАНИЕТО НА СКИОРИТЕ, СНОУБОРДИСТИТЕ И ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЗИМЕН ТУРИЗЪМ!

   Пирин е най-лавиноопасната планина в България, с най-голям брой често падащи лавини!
    В почти всички пирински циркуси,  във  високите   части   по долините на    реките Бъндерица, Демяница, Бела река, Влахинска, Безбожка, в Бакзви дупки,   Разложки и Бански суходол и др., през зимата    съществува постоянна опасност от падане на лавини.
    Въпреки поставените от Дирекция "Национален парк Пирин" предупредителни знаци, любители на екстремни усещания продължават да пренебрегват опасностите и неоправдано рискуват с лека ръка своя и на други хора живот.
    Всяка година млади хора - жертва на лавините, остават в улеите на Тодорка, Дълбокото дере, Мечото дере, долината на река Бъндерица, Югозападния склон на връх Вихрен.


Важно!

•    Задължително е скиорите да се спускат   само   по   маркираните писти!
•   Зимни преходи могат да се осъществяват само по маркираните от   Дирекция   "Национален   парк "Пирин" маршрути, от добре екипирани и подготвени туристи!
•    Никога не тръгвапте сами на дълъг преход!
•   Задължително,   при   тръгване   в планината, уведомявайте вашите близки, ПСС или хижаря за избрания маршрут!
... Забранява се каране на ски и сноубордове извън маркираните ски-писти и трасетата, определени с Плана за управление! (част 3, раздел I, т.12 от План за управление)
          Често пренебрегването на тази забрана се наказва с прекъснат човешки живот...

   

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg