брой2
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
 OБИЧAM TE, ПИРИН!
Какво направихме заедно?
Нова книга за промените в климата
Земята на гигантите
Живороден гущер
Вечнозелена и труднопосижима
Винарските пътеки в Пирин
Текстове за Пирин
Из "Височайшите "

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

  

Из "ВИСОИзИИзIiiИз "ВИСОЧАЙШИТЕ"
Иван Вазов

Из небесния шир,
над подоблачний мир,
сив орел стреловит
фърка някъде сам,
всеки връх снеговит
той запитва от там:...
..."Що мечтайш, великан?"
- Великан - окован.
Вижк го: чер ми снега,
чер - от мойта тъга;
чуй потоци ми ти
как надолу бучат- моите сълзи ручат;
как лесът ми шепти във зори и по здрач
- тоя шепот е плач.
Аз навред гледам роб, сам стърча като
гроб
в свят, де мъки цъфтят,
де вериги звънтят и под мойто небе радост
йощ не запе.
"Кой си ти?"
- Елтепе !

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg