брой 3
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
Текстове за Пирин а
Какво направихме заедно?
Нова книга за промените в климата
Земята на гигантите
Живороден гущер
Вечнозелена и труднопосижима
Винарските пътеки в Пирин
Текстове за Пирин
Из "Височайшите "

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

   Красотата на Пирин планина остава не само в спомените на пребродилите я туристи, но е възпята и в народните, и в  туристическите песни, и в литературата. Освен името на Пирин, в тях се споменават и имената на конкретни върхове, реки, .езера а местности - една възможност да се прследят промените в техните наименования във времето. Във всеки брой на сп. Орбел публикуваме творби на бележити български поети и писатели, както и такива на любители - деца и възрастни.
   Може да ни изпращате текстове на песни или стихотворения на адрес:
pirin_np@abv.bg , Както и  oreliak@gbg.bg , нашите добри партньори от туристическо дружество “Ореляк”,-Гоце  Делчев. Така заедно ще допринесем за популяризирането на имената на Пирин и взаимно ще обогатим познанията си за тази красива българска  планина!

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg