Национален парк "ПИРИН"
 
брой 1
година 2000             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
  Трансграничност
..На добър час, Орбел!.
  Климатична оценка
   Кой се грижи и контролира
   Населението на контактната зона
    За 100 години напред
  Пътешествие в имената на Пирин
  Чудото на река Башлийца
  70 години хижа "Яне Сандански"
  Нарушения на територията на парка
  Да я съхраним за поколенията
  Духът на уникалния град
  Напред или назад ... към природата
  Маршрути на европейско ниво
  Нашето спасение

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансграничност
Ваня Петрова
Организатор от ДНП "Пирин" за проекта на сп. "Орбел"

     Дирекция "Национален парк Пирин" участва в издаването на списание Орбел" с образователна цел. С него си поставяме за задача да обогатим културата и познанията в областта на природата и екологосъобразния поминък на населението на национално и регионално ниво; да предоставим информация за любителите на природата и нейните ползватели; да скъсим дистанцията с природата, да проникнем в нейните тайни, да се вслушаме в нейния зов за помощ и да откликнем своевременно; да убедим нашия читател в общонародната значимост на природата; в нейната трансграничност.
    Бихме се радвали, ако във всеки брой на списанието успяваме да отразим как се осъществява взаимната връзка на хората от този регион - контактната зона* на "Пирин" - с природата:
    да я съхранят в изконния й вид за поколенията;
    да употребяват разумно нейните дарове;
    да си осигуряват поминък, без да я ощетяват.
  "Орбел" ще предостави възможност на всички желаещи да се запознаят с най-новите научни изследвания, интересни наблюдения и природни феномени.
  Ще се дискутират най-драстичните проблеми и ще се откриват нови подходи за преодоляването им.
  ДНП "Пирин" ще може да общува чрез "Орбел" с читателите.
  Списанието ще отговаря на техни въпроси, ще помага с полезни съвети, ще отразява творческия факт, вдъхновен от природата.
  Желаем на любителите на природата да преживеят приятни мигове със списание "Орбел".
* контактна зона - прилежащата в близост до парка територия заедно с кметствата

На добър час, Орбел!

Юлия Люцканова-Григорова,
отговорен редактор
на "Космополит" и "Орбел"


  Ние, създателите на "Космополит" направихме всичко възможно, за да те подкрепим. С двата проекта изследванията ще бъдат едно непрестанно пътуване към обединения свят на младите хора и на онези, които са останали млади по дух.
  Да стъпваме внимателно по Земята, където е и България.
  Нейната природа е природата на целия свят.
  Да бъдем почтителни към учените и творците.
  Да уважаваме тяхната безграничност.
  Защото Човек е нация, съставена от много нации.*
 
      * Уолт Уитман - "Стръкчета трева

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft