брой 1        
   година 2009
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
  Какво направихме заедно?
  Балканските ендемити - бяла и черна мура
  Мащерка - билка, пълна със слънце
  Глухарът ли е глух, или ние сме слепи?
  Интерпретативни и образователни пътеки на територията на НП Пирин
  Природен парк "Беласица"
  Крепост "Момина кула"
  Ученически пленер 2009
  Красива си ти, Пирин !
 
А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

Какво направихме заедно?

 

  СТОПАНИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ПИРИН" - В ОЧАКВАНЕ НА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ПЕШЕХОДНИЯ ТУРИЗЪМ.

   Лятото все по-осезаемо се усеща и все повече хора се отправят към планината, в търсене на прохлада, отмора и красота. За да остане пребиваването им в Пирин незабравим спомен, стопаните на Национален парк "Пирин" подготвят защитената територия, така че хилядите туристи, бродещи по планинските пътеки, да бъдат и информирани, и в безопасност.
По повод Международния ден за опазване на околната среда, Дирекцията на Национален парк "Пирин" организира почистване по туристическите марш-рути, около хижите и кътовете за отдих. Около 300 доброволци, на "шарена" възраст, събраха повече от 650 чувала с отпадъци, с надеждата, че в края на сезона няма да се наложи повторение на акцията, и че починът "Отпадъците - в раницата" ще достигне до съзнанието и сърцето на всеки турист!
   След почистването на 5 юни, сега на територията на Национален парк "Пирин" протичат нови дейности - охранителите от петте паркови района, паралелно с основната си работа, опресняват на-земната маркировка по 13-те официални туристически маршрута.
   С монтирането на нов дървени стълбове, върху които за всеки хотел или почивна база в подножието на планината може да се постави указателна табела,   се  постигна хармония и естетизиране на подходите към Пирин.
   Вече се изработват, и преди началото на активния туристическия сезон ще бъдат поставени, много нови информационни и образователни табла, чиито места са съобразени с разработената в Плана за управление на Национален парк "Пирин" информационна система. Важен етап от усъвършенстването на тази система е и маркирането границите на парка със специални трайни знаци, което в момента се извършва от охранителите в ПР "Безбог", ПР "Вихрен" и ПР "Баюви дупки". Предстои създаването на "класни стаи на открито" около някои от пиринските хижи, където чрез новите интерпретативни табла всеки ще може да научи повече за дивите обитатели, горите и прекрасните растения, чието царство е Пирин планина. Нови образователни екопътеки ще приканят туристите да поемат по нетрадиционни маршрути, което спомага, от една страна за разсредоточаване на интензивния туристически поток, а от друга - за подпомагане развитието на туризма в по-ненатоварени общини като Симитли, Кресна и Струмяни.
   Летните горещини  и хилядното хорско присъствие по планинските пътеки, са предпоставка за възникване на пожари -едно бедствие за горите и техните диви обитатели. Ето защо парковата охрана е денонощно на терен, като освен постоянните служители, през лятото временно се назначават и пожаронаблюдатели.   Дирекция   "Национален парк Пирин" разчита в голяма степен и на партньорството на планинарите. Те, със своето внимание, съобразявайки се по време на преходите с правилата за поведение в една защитена територия, помагат за опазването на Природата. При забеляза-ни нарушения или опасност, винаги може да се позвъни на тел. 0989/77 99 43!
     Целият екип на Дирекция "Национален парк "Пирин" работи активно за изграждане на грижовно отношение на хората към планината, която ни дарява с цяло-то си богатство от чист въздух, чиста вода, здраве и красота.
          Очакваме ви, приятели на Пирин!

"... Плачи, Пирин, поплачи за децата свои верни,
що в огъня изгоряха, твоя огън кат гасяха..."

ПРОТИВОПОЖАРЕН СЕЗОН

     Скоро ще започнат летните горещини, които ни карат да търсим прохладата на пиринските гори. В почивните дни стотици коли, натоварени с любимото домочадие, храна и разхладителни напитки, потеглят към планината.
     И тя ни приютява гостоприемно... А как се отплаща човекът?! - Стъклени и пластмасови бутилки, опаковки и остатъци от храни, разхвърляни около из-градените с много труд от парковата дирекция кътове за отдих, изкъртени маси и пейки, откъснати и захвърлени горски цветя, прогонени от крясъците животни, безразборно палене на огън...
     През лятото една от основните задачи на Дирекцията на Национален парк "Пирин" е опазването на планината от по-жари. Със специална заповед на дирек-тора на Националния парк, е разработен оперативен план, включващ превантивни мерки и дейности в случай на горски пожар. Периодът от 15 април до 31 октомври 2009 год. е обявен за пожароопасен сезон в защитената територия и паленето на огън в гората е забранено, с изключение на определените за това места, обозначени с табели. В оперативния план са уточнени задълженията на всички паркови служители, както и координацията с районните противопожарни и полицейски служби, държавните лесничейства и общинските администрации, с които Дирекцията на Национален парк "Пирин" е в много добри партньорски взаимоотношения.
          При забелязана опасност от възникване на пожар, незабавно позвънете на някой от следните телефони:

     тел. 160 за цялата страна,
     0898 779 943 - за Дирекцията на Национален парк "Пирин", гр. Банско;
     0898 779 981 - парков район "Вихрен", за община Банско;
     0899 866 410 - парков район "Безбог", за общините Банско и Гоце Делчев;
     0899 646 404 парков район "Баюви дупки", за община Разлог;
     0899 866 420 - парков район "Каменица", за община Сандански;
     0899 866 430 - парков район "Синаница", за общините Кресна, Симитли и Струмяни.

     Огънят е стихия, която предизвиква екологична катастрофа. Той унищожава не само гората, но и цялостно околната среда - влошава почвените условия, въздуха и водите. Страшно е когато загинат хора, гори и животни, заради една небрежно захвърлена цигара или клечка кибрит. Опазването на природата е отговорност не само на държавата, а и на всеки един от нас - гражданин на Република България.


УЧЕНИЧЕСКИ ПЛЕНЕР'2009 село Илинденци, община Струмяни 25 - 27 юни


     Малък юбилеи отбеляза преди дни Национален парк "Пирин" - тазгодишното издание на традиционните ученически пленери е шесто по ред, но 5-то като съвместна дейност на Дирекция "Национален парк "Пирин" с ученици от Национална хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", Благоевград. Успешното партньорството между двете институции се утвърди през годините благодарение на постигнатите добри резултати - прекрасни картини и удовлетворени млади хора, получили вдъхновение от великата планина!
     И тази година, десетокласници от класа по изобразително изкуство, с ръководител Веселина Анастасова, три дни рисуваха потопени сред тишината и красотата на Пирин.
     Всяка година пленерите се провеждат на различни хижи в Пирин - Демяница, Безбог, Яворов, Беговица, или в подножието на планината - село Ощава, село Илинденци. Така учениците опознават Пиринския край, обогатяват се с нови впечатления, в планината се закаляват и зареждат с добра енергия.
     ДНП  "Пирин"  превърна  пленерите в успешна практика, защото те са една от форми-те за екологично образование. Много важна е и възможност младите хора да изявят талант.
- те са мотивирани, тъй като рисунките им, превърнати в картини, влизат в архива на парка и обикалят като пътуваща изложба различни градове и села, разпространяват се като картички, използват се за оформяне рекламните календари на Национален парк "Пирин".
     За организирането и провеждането на пленера ДНП "Пирин" влага не малко финансови средства - осигурява се няколко дневния престой на учениците, закупуват се материали за рисуване - четки, бои, въглен и креда, картони, папки.
     Специална благодарност изказваме на кмета на община Струмяни, г-н Чиликов, и неговия екипа, които като домакини на пленера, подпомогнаха инициативата предоставяйки общинският училищен автобус за превозване на децата в планината.

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg