брой 2        
   година 2005
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

  Ех, Пирин! МояПирин!

  Какво направихме заедно?
  Пернатоногата кукумявка
  Лишеите
  Парков райн "Вихрен"
  Резерват "Юлен"
  Природен парк "Рилски манастир "
  Байкушевата мура
  Лавините
  Откъс от романа "Лавината"
 
А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

    


  

Ех, Пирин! Моя Пирин!
Ти се славиш с чудната ти
красота, с непристъпните
скали и със буйните реки.

По твоите скрити пътечки,
лъкатушещи между вековни
дървета, се разхождат дивите
кози, вкусвайки твоите сладки
треви.

Ти Човека в мен създаде
и научи да живея в мир.
Ти си най-красива на Земята,
ти си с най-красива шир!

Елена Христодорова
v-ти кл. СИП "Екология"
СОУ "Неофит Рилски",
гр. Банско

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg