Национален парк "ПИРИН"
брой 1           
   година 2005
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
.Какво направихме заедно?
 Скалния орел - символ на НП Пирин
  Природен парк "Сините камъни"
   Гората
  Парков район "Баюви дупки"
  Далече някъде ...


     

 

 

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Един ден решихме да покорим
Вихрен!
И ето - качихме се и от
върха видяхме какво е изваяла
чудната ръка на Природата.
Каква красота!
На където да погледнеш -
синева. В далечината се
виждаха върхове и долини.Ето
ги и сините очи на планината -
езерата! Кръгли и
продълговати, и красиви! От
някои изтичат ручеи и
бълбукат между камъни и клек.
Бреговете им са окичени с
прекрасни цветя, които ухаят
приятно.
Наблизо са и "Казаните", със
снежни огледала!
Вървим сякаш ще стигнеш
небето! Над нас са само
облаците - малки и големи!
Говорихме как може природата
да е сътворила такива
забележителности.
По скалите на '"Казаните"
цъфти еделвайс, гордо цвете,
към което не бива да
посягаме, а само да гледаме.
Обичам Пирин планина! Когато
бродя из нея съм като че ли
по-добър!

Александър Осенов
IIIа клас НУ "Св. Паисий Хилендарски"
гр. Банско

СНИМКИ:
Дирекция Национален парк "Пирин"
Дирекция Природен парк "Сините
камъни"
Васил Димов гр, София - I - во място,
Емил Михайлов, гр. Благоевград -
специална награда
Стойко Атанасов, гр. Пазарджик
Руми и Валя Витанови, гр. Враца
Петър Маджаров, гр. Провадия
Димитър Гатев, с. Алеко Константиново
фотоконкурс "Пирински води 2004"

 

 

В броя:


Какво направихме заедно?

Скалния орел - символ на НП Пирин


Природен парк "Сините камъни


 


Гората

 


ПР "Баюви дупки"

 

 

 

 

 

 
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg