Национален парк "ПИРИН"
  брой 2 година 2004   
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
..Какво направихме заедно?
  Как се оцелява в два свята
   Шилолист
   ПР Каменица и Трите реки
   ДПП Златни пясъци
  Еколагер
  На Пирин

 

  "Демянишка река разказва..."
    На 09. 09. 2004 год. Дирекция Национален парк "Пирин" организира официално откриване на познавателен туристически маршрут с поход по долината на река Демяница.
    В продължение на два дни, бродейки по пътеката и изкачвайки се до хижа Демяница и Василашки езера, поканените журналисти и партньори на Парка ще имат възможност да се запознаят на място с осъществената идея на Дирекцията - минавайки по пътеката, ползвана от хората вече стотици години, туристът да научи повече за Национален парк "Пирин" и историята, свързваща човека и планината.
    Осъщественият проект е част от "План за дейности - 2004" на Дирекция Национален парк "Пирин" и е финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Разработването и реализирането му е плод на работата в екип на експерти и охранители от Национален парк "Пирин", специалисти от Института по Ботаника към БАН, партньори от град Банско и град Разлог.
    Началото на маршрута започва малко под хотел Катерина и свършва на хижа Демяница. Върху осем красиви дървени табла, на подходящи места по пътеката са монтирани информационни табели. Чрез разработените четиринадесет теми са представени геоложките особености на Демянишкия циркус и тяхното отражение върху биоразнообразието на района, резерват "Юлен"/през м. август тази година се навършиха 10 години от неговото обявяване/, интересни маршрути, по които може да се тръгне от хижа Демяница, миналото на Пиринския край, природни забележителности. Дирекция Национален парк "Пирин" предоставя на природолюбителите възможност да научат повече за Пирин планина, за биоразнообразието, опазвано на територията на националния парк. Разработения познавателен туристически маршрут "ДЕМЯНИШКА РЕКА РАЗКАЗВА..." е част от цялостната информационна система, която ще се изгради на цялата територия на парка, съгласно приетия през м.юли тази година "План за управление на Национален парк "Пирин".
    Ако искате да видите и научите повече за Национален парк "Пирин", пригответе си здрави туристически обувки, топла дреха и тръгнете по река Демяница, вслушайте се в ромона на водата...!

 

В броя:

  Какво направихме заедно?


Как се оцелява в два свята?

  ПР Каменица и Трите реки

 

 

 Шилолист  
ДПП Златни пясъци

 Еколагер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 
 
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft