Национален парк "ПИРИН"
брой 1
година 2004             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
..Какво направихме заедно?
  Едно много старо сказание Северен Пирин
   Природен парк Странджа
   Фотоконкурс
    Истинският вълк
  Клуб "Приятели на НП Пирин"
  Пирине,Пирине,Пирине

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В броя

Новини
  

  Какво направихме заедно?

Едно много старо сказание.

  Природен парк "Странджа"

 

Фотоконкурс  

  Клуб "Приятели на НП Пирин" 

 

  Скъпи приятели на Пирин планина. Щастлив съм да Ви съобщя чрез страниците на сп. "Орбел",че на 29 юли т. г. Министерски съвет одобри Плана за управление на Национален парк "Пирин"! Това е успешен край на няколко годишния труд на ръководения от ландшафтен арх. Людмила Димитрова колектив от експерти, охранители, хора от всички прилежащи общини, дали своите знания и опит за разработването на Плана за управление. Благодаря на всички тях! През следващите години предстои прилагането на практика на цялото многообразие от програми, залегнали в плана. Осъществяването им ще гарантира трайно опазване на прекрасната дива пиринска природа и същевременно ще осигури на местното население поминък, съчетаващ дълготрайните ни традиции с новите съвременни условия. Разбира се, успешната работата на Дирекция Национален парк "Пирин" е немислима без подкрепата и партньорството на хората и администрациите от прилежащите общини, неправителствените организации, млади и възрастни Разчитаме на обичта Ви към планината, за да съхраним Пирин, като част от световното природно и културно наследство!

 

Инж. Георги Грънчаров
Директор НП "Пирин"

          Снимки:
    Дирекция на Национален парк Пирин П. Цветков - БФБ;
Елена Цингарска;* Александър, Дуцов;
    Дирекция Природен парк "Странджа";
    Мая Митова - фотоконкурс "Пирински-феномени 2003";
    Kлуб "Приятели на Национален парк "Пирин" - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Симитли;
    Димитрина и Владимир Колмакови -3-та награда във фотоконкурс "Пирински феномени - 2003";

            Схемата е предоставена от инж. Добри Добрев, член на клуб на ветераните - туристи към ТД "Родни Балкани" гр. Варна.

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft